NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

                                 ''15de Interlimburgse Boekenbeurs"zaterdag 26 oktober 2013 van 10 tot 18 uur
 

  

 

De “Interlimburgse boekenbeurs”
is 20 jaar oud

 

“Interlimburgs” betekent dat de beurs betrekking heeft op het grondgebied van de beide Limburgen en de Selfkant.
Specifiek aan onze organisatie is dat het aanbod uitsluitend “Limburgensia” bevat: lectuur, kaarten, etsen, gravures en beeld- of geluidsdragers die ruim gezien betrekking hebben op het” Interlimburgs” land.

Deze beurs, die tweejaarlijks is, wordt georganiseerd door de Pater Sangerskring en wordt beperkt tot één dag. Ook naar het publiek zal er nadrukkelijk geadverteerd worden. De uitreiking van de tweejaarlijkse Pater Sangersprijs is gekoppeld aan dit evenement en wordt toegekend door de "Maasketen Jan Van Eyck" op vrijdag 25 oktober om 17.00 uur.


Standhouders op de ILB kunnen tafels huren voor hun verkoopstand. De tafels meten uniform 1,20 x 0,80 euro.
Voor de twee eerste tafels bedraagt de huur 12,5 euro per stuk. Vanaf drie tafels wordt dit 20 euro per stuk. Verder worden er geen kosten aangerekend!


Het voornaamste doel van de beurs is het bevorderen van het grensoverschrijdende Limburggevoel en het creëren van een trefpunt voor streekgenoten van welke kant van de grens dan ook. Iedereen is welkom op dit trefpunt van streekgenoten aan welke kant van de Maas dan ook

 dag/tijd: zaterdag 26 oktober 2013 van 10 tot 18 uur
locatie: Zaal Van Eyck
Standhouders kunnen inschrijven
VOOR 10 OKTOBER.
Klik
hier voor het inschrijvingsformulier

Klik hier voor een informatiefolder

 

 

Op zaterdag 26 oktober 2013 wordt in Zaal van Eyck aan de Koning Albertlaan 23 in Maaseik voor de 15de keer de tweejaarlijkse Interlimburgse Boekenbeurs gehouden. Van 10.00 uur tot 18.00 uur kunnen liefhebbers van publicaties uit en over de beide Limburgen en de Duitse grensstreek, de Selfkant, daar terecht.

Aangezien de beurs slechts één dag wordt gehouden, verwachten de organisatoren op deze zaterdag een grote belangstelling. De organisatie ligt in handen van de Pater Sangerskring van Maaseik, in nauwe samenwerking met de Maasketen Jan van Eyck, het samenwerkingsverband van de Maaslandse Grensregios Duitsland, Nederland en België.

Grote reputatie

 De Interlimburgse Boekenbeurs is uniek in zijn soort en geniet een grote reputatie bij de liefhebbers en verzamelaars van boeken, tijdschriften, brochures, stripverhalen en zelfs geluidsdragers over en uit de beide Limburgen en het Duitse grensgebied Selfkant en de Kreis Heinsberg. Tientallen standhouders, waaronder diverse antiquariaten staan garant voor een groot aanbod en een grote verscheidenheid aan actuele publicaties, maar ook van uitgaven die al de status antiquarisch hebben bereikt en dus moeilijk te verkrijgen zijn.

Van historie tot stripverhaal  

Het bijzondere van de Interlimburgse Boekenbeurs is, dat zij uit de drie genoemde grensregios, naast een grote diversiteit aan publicaties, ook alle terreinen omvat waarop publicaties zijn verschenen. Naast boeken, brochures en tijdschriften over de plaatselijke, regionale en provinciale geschiedenis, komt ook de volkscultuur rijkelijk aan bod, net als kunstboeken en geschriften in de rijk gevarieerde streektaal, waaronder tal van stripverhalen. Voor dat brede aanbod van zogenaamde "Limburgensia" zorgen niet alleen bekende antiquariaten, maar ook een groot aantal heemkundeverenigingen, historische en volkskundige organisaties en tal van particulieren en verzamelaars die hun overcomplete exemplaren vaak tegen verlaagde prijzen aanbieden. Een niet te missen kans dus om de eigen collectie aan te vullen.

Pater Sangersprijs

De Prijs bekroont heemkundige verenigingen met verfrissende initiatieven die een regionale en grensoverschrijdende uitstraling hebben.

De uitreiking van de tweejaarlijkse
Pater Sangersprijs is voor genodigden en blijft aan de organisatie van de Interlimburgse Boekenbeurs gekoppeld.
De viering gaat door op vrijdag 25 oktober in de feestzaal van het Stadhuis op de Markt van Maaseik.
De tweejaarlijkse Pater Sangersprijs wordt dit jaar uuitgereikt aan de ‘Vereniging Sittards Verleden

De inleiding wordt verzorgd door de Heer Jan Creemers, Burgemeester van Maaseik. De laudatio wordt uitgesproken door de Heer Sjef Vink, lid van de jury. Daarna volgt de plechtige overhandiging aan de Bestuursleden van de Vereniging Sittards Verleden van het diploma gekalligrafeerd door de Heer René Vroomen, en van de ondersteuning voor de verenigingswerking door de Heer Frits Schrouff en mevrouw Lianne Coox, mecenassen van de Prijs.

Genodigden moeten hun aanwezigheid vooraf melden, met opgave van het aantal deelnemers, voor 16 oktober a.s. via j.knoors@kpnplanet.nl of via +31 464 857 206, via joshenckens@teletraffic.be of via +32 494 786 665.

Met ondersteuning door het Stadsbestuur van Maaseik.


NAAR START