NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

                                                'Uitstap naar ROLDUC'

 

 

Rolduc is een voormalige abdij in Kerkrade. Zij speelde een grote rol in de geschiedenis van de Europese steenkoolwinning. De naam ontstond in de Franse tijd en is een samentrekking van Rode-le-duc (Hertogenrade).
De abdij werd gesticht in 1104 door Albertus van Antoing op grond van Adelbert van Saffenberg aan de Ahr. In 1109 was de kloosterkerk klaar. In 1895 werd het gebeente van Albertus bijgezet in een sarcofaag met rijk beeldhouwwerk en werd de procedure voor zijn zaligverklaring opgestart.
Na 1119 was Rolduc een klooster voor Augustijner koorheren. Vanaf 1742 werd in eigen beheer aan kolenwinning gedaan. Concessies voor deze ontginning onder gemeentegronden volgden later in de 18de  eeuw.
In 1796 werd de abdij door de Fransen opgeheven.
Van 1831 tot 1840 werd Rolduc een kleinseminarie voor het bisdom Luik. Daarna werd het een internaat voor jongens uit de betere rooms-katholieke kringen met oudleerlingen als bijvoorbeeld Lodewijk Van Deyssel en Alphons AriŽns.
In 1946 werd Rolduc opnieuw een seminarie, nu voor het bisdom Roermond. Na restauratie werd Rolduc opengesteld als centrum voor scholen en congressen. Tijdelijk was er ook het mijnmuseum. Tegenwoordig is een deel in gebruik als hotel.

De geschiedenis van het klooster is bewaard gebleven via de 'Annales Rodensis'. We kunnen stellen dat Rolduc het oudste en best bewaard gebleven klooster van Nederland is.
Wij bezoeken o.a. de Abdijkerk, de Rococobibliotheek en de Bisschopszaal.

Programma

Vertrek om 13.00 uur uur aan Cultuurcentrum Achterolmen te Maaseik (carpooling).
Rondleiding: van 14.00 tot 15.30 uur.
Samenzijn: van 15.30 tot 17.00 uur (met koffie, thee, vlaai).
Terugreis naar Maaseik: vanaf 17.00 uur.
Prijs: Ä 15 (Ä 12.50 voor de leden).
Hierin zijn inbegrepen: de reiskosten, de kostprijs van de gidsen, twee koffie of thee, een stuk vlaai.
De Pater Sangerskring regelt de organisatie van de reiskosten.
Kan U bij de inschrijving vermelden of U vervoer nodig hebt dan wel of u nog plaatsen ter beschikking hebt?

Abdij van Rolduc.

 

NAAR START