Welkom op de webstek van de Pater Sangerskring

    CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

PrivacyverklaringNieuwsbrievenVan Eyckplatform
Lidmaatschap


 


De Pater Sangerskring is een cultuurvereniging
ten dienste van de geschiedenis van beide Limburgen

en het Maasland in het bijzonder.


Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van
Geschied-en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

 

webmaster